ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
 


Ελαιόλαδο & Μυτιλήνη

Η ΠΑΤΡΙΔΑ

Το ορεινό Πλωμάρι με κέντρο το Μεγαλοχώρι και τον Τρίγωνα, έδρες των δύο ελαιοτριβείων μας, αλλά και το Νεοχώρι, το Ακράσι, τη Πλαγιά, τη Γέρα με τις μοναδικές εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες που σε συνδυασμό με το μικροκλίμα της νότιας Λέσβου δημιουργούν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης, ωρίμανσης του φρούτου της ελιάς

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΚΟΛΟΒΗ, η ΑΔΡΑΜΥΤΙΑΝΗ και η ΛΑΔΟΛΙΑ βρήκαν στους ορεινούς ελαιώνες της επαρχίας Πλωμαρίου τις μοναδικές συνθήκες για να δώσουν γεύσεις, αρώματα και ασύγκριτη γευστική ταυτότητα στο λάδι μας.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Προσπαθήσαμε τα τελευταία 15 χρόνια, να πείσουμε τους παραγωγούς που συνεργάζονται μαζί μας σε μια νέα φιλοσοφία ποιότητας, να κρατήσουν τις καλές παραδοσιακές πρακτικές, αλλά και να αλλάξουν ριζικά μερικές κακές και με τη βοήθεια ειδικών συνεργατών μας (γεωπόνοι, τεχνικοί, τεχνικοί τροφίμων) να ακολουθήσουν ένα σύγχρονο μοντέρνο τρόπο καλλιέργειας - συλλογής - έκθλιψης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την υγιεινή του καρπού, την καθημερινή και σύντομη άλεση, τη χρήση πάνινων σάκων, την αποφυγή χρήσης φυτοφαρμάκων, τη διατήρηση ξηρικής καλλιέργειας και τον παραδοσιακό τρόπο ελαιοσυλλογής (ράβδισμα).
Σήμερα στην περιοχή του Πλωμαρίου και στα χωριά που αναφέραμε η ομάδα αυτή των παραγωγών ξεπερνά τους 2000 ελαιοπαραγωγούς-αγρότες.